Filtr HEPA CR

Zastosowanie

Ultrafiltry CR przeznaczone są dla zastosowań w miejscach, w których wymagane są wysokie poziomy czystości powietrza. Filtry te są przede wszystkim filtrami wlotowymi przeznaczonymi dla pomieszczeń z małą turbulencją (laminarnych), dla sufitów w czystych pomieszczeniach (tzw. Clean Rooms) i czystych stanowisk pracy.

Typowymi zastosowaniami tych filtrów są zastosowania w mikroelektronice, produkcji półprzewodników, medycynie, chemii, farmacji, mikrobiologii, produkcji klisz i taśm magnetycznych, dysków kompaktowych, laboratoriach i w przemyśle spożywczym.

Materiały filtracyjne

Jako materiał filtracyjnyzłożony w pakiet o optymalnej fałdzie i gęstości dla określonych warunków konstrukcyjnych, stosowane są różnej klasy bibuły z mikrowłóknami szklanymi. Cały zespół jest całkowicie uszczelniony w ramie drewnianej   lub z anodyzowanego aluminium. Doskonałe uszczelnienie miedzy zespołem filtra i jegoo budową zapewnia ciągła jednoczęściowa uszczelka.

 

Specyfikacja techniczna

Filtr CR CR-WS- H11 H12 H13
Nominalna szybkość powietrza m/s 0.45 0.45 0.45
Spadek ciśnienia przy nominalnym przepływie Pa 80 110 140
Zalecany końcowy spadek ciśnienia Pa 160 220 280
Powierzchnia filtracji na m2 powierzchni czołowej filtra m2/m2 20 20 20

Skuteczność filtracji

EN 1822 wartość integralna z MPPS-DEHS-aerozol

% ≥95 ≥99.5 ≥99.95
EUROVENT 4/4  wartość integralna z NaCI-aerozol % ≥99 ≥99.95 ≥99.995
prEN 1822 wartość miejscowa z MPPS-DEHS-aerozol % - ≥97.5 ≥99.75
DIN 24184 wartość miejscowa dla ok. 0.5 μm
(test nitką olejową)
% - ≥99.9 ≥99.99
Klasa filtra wg EN 1822 - H11 H12 H13
Klasa filtra wg EUROVENT 4/4 - EU10 EU11 EU13
Poziom jakości Luwa   A B(C) B(C)