Filtr HEPA N

Zastosowanie

Filtry N wytwarzane są zgodnie z wymiarami międzynarodowymi 609 x 609 x 292 mm. Filtry te przeznaczone są do odfiltrowywania cząsteczek zawieszonych, w systemach doprowadzania i wyprowadzania powietrza w przemyśle, w zastosowaniach czystych pomieszczeń [tzw. Clean Rooms], w instalacjach medycznych i nuklearnych.

Dla małych przepływów powietrza i niskich temperatur pracy, ekonomicznym rozwiązaniem są ultrafiltry N-… z matami filtracyjnymiokonstrukcjipanelowej.
Dla szybkości powietrza do 3 m/s (objętości powietrza do 4000 m3/h), przeznaczone są ultrafiltryN-… z układem mat filtracyjnych w układzie V, z różnymi gęstościami upakowania oraz w różnych obudowach i z różnymi materiałami uszczelek.

Ultrafiltry N-… są unikalne pod względem ich kompaktowej i sztywnej konstrukcji z jednoelementową częścią przednią i ramą końcową, charakteryzujące się minimalnym ryzykiem uszkodzenia i dużą aktywną powierzchnią materiału filtracyjnego oraz długą żywotnością.

Budowa

Ultrafiltry N wytwarzane są w procesie zapewniającym bardzo dokładne przetwarzanie materiału. Podstawowym elementem we wszystkich typach filtrów jest mata filtracyjna, wytwarzana z wysokiej jakości materiału filtracyjnegow postaci włókien szklanych. Fałdy materiału filtracyjnego umożliwiają szybkość przepływu przez matę filtracyjną w przybliżeniu 100 większą od przepływu przez materiał niezłożony w fałdy. Ilość komórek magazynowania wychwyconych cząsteczek pyłów jest również większa o ten sam współczynnik. Dla utrzymania równego rozłożenia fałd, wprowadzone zostały specjalne nitki. Tak, więc, mata filtracyjna posiada nie tylko wysoką wytrzymałość, lecz również znakomitą sprężystość. Jest ona montowana jako element samonośny w obudowie drewnianej lub stalowej. Materiał filtracyjny uszczelniony jest w ramie za pomocą dwuskładnikowego tworzywa poliuretanowego.
Jako materiał uszczelki stosowany jest EPDM. Materiał ten jest szczególnie odporny na kwasy, solanki, światło i starzenie. W wersjach wysokotemperaturowych, zamiast poliuretanu lub EPDM stosowany jest silikon.

Filtr wstępnego oczyszczania dla ultrafiltrów typu N

Żywotność ultrafiltrów można wydłużyć przez wstępne odfiltrowywanie większych cząsteczek. Zasadniczo (w zależności od zastosowania), dobranie filtra wstępnego oczyszczania 3 klasy niższego od filtra końcowego powoduje około dwukrotne wydłużenie żywotności filtra końcowego.
Jako filtry wstępnego oczyszczania dla filtrów N z grup H lub U, zaleca się stosowanie filtrów dokładnego oczyszczania typu FP.

 
Wartości graniczne pracy

Maksymalna wilgotność względna jest 100%, a temperatura powietrza musi być wyższa od punktu rosy.
Ciągłe temperatury pracy mogą być przekraczane jak niżej;
• Typ «…-P», należy zasadniczo unikać.
• Typ «…-V» do maks. 1 godziny i 15oC.

Likwidacja

Filtry zanieczyszczone powietrzem zewnętrznym można likwidować w taki sam sposób jak normalne odpady przemysłowe, zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.
Filtry z bakteriami, cząsteczkami toksycznymi i/lub radioaktywnymi należy likwidować jako odpady niebezpieczne, zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.